Şair Günel Altıntaş’tan Maliye Bakanlığına mektup: Bizi bu yayınevlerinden kurtarın...

news-details
Haberler

Şair Günel Altıntaş Maliye Bakanlığına mektup yazdı.

Mektubunda yayınevi "editör"lerinin insafına kalmış yazar ve şairlere çıkış yolu önerdi:

Herkes kendi kitabını basabilsin!

Günel Altıntaş'ın teknolojinin ve bilgisunarın geliştiği, sosyal ağlardan kolayca satış yapılabildiği çağımıza özgü bu "yeni yayıncılık" önerisini gerçekedebiyat.com olarak gönülden destekliyoruz.

Maliye Bakanlığı'nın bu  öneriye uyması yayınevlerinin ben seçtim/bastım oldu dayatmasını yıkacak, yayınevlerine çeki düzen verecek, her yayınevi niteliğini artırma yoluna giderek gerçek edebiyat yapıtlarıyla anılmayı yeğleyecektir.

Edebiyatımız için bir ışık kaynağı bu zekice girişim için Günel Altıntaş dostu kutluyoruz.

 


DİLEKÇE METNİ:

Maliye Bakanlığına, 
A N K A R A

Ressam ve heykeltıraşların yapıp sattıkları eserlerden elde ettikleri gelirlerin, belli bir sınırı aşmadıkça, “vergiden muaf” olduğunu işittim. Doğru ve sanatı teşvik edici, teşvik edici olmasa bile, engellemeyici bir uygulama. Ancak bu olanağın şair, yazar ve fikir adamlarına da tanınması gerektiği inancındayım. Ben yazdığım yazıyı, şiiri, romanı niçin bazı kimselere (yayıncılara) beğendirmek zorunda olayım?

Edebiyatçılar ve fikir adamları, kendilerine bu olanak sağlandığı takdirde, eserlerini yayınevlerinin kâr endişelerinden, siyasi tercihlerinden, çıkarcı yaklaşımlarından uzak olarak, özgürce yaratabilecek ve yaratılarını pazarlayabileceklerdir. 

Elde edilecek gelir, saptanacak miktarı aşarsa, zaten vergiye tâbi olacağından Bakanlığınız açısından sorun olmayacaktır. Aşmazsa, genellikle, basım masraflarını bile çıkarması zor olan bu yayınların bir de muhasebeci ücreti, büro/depo kirası ve stopajı gibi giderleri karşılaması olanaksızdır. Benim, hiçbir yayınevinin basmadığı, ama basılmasında yarar gördüğüm altı yedi kitabım var. Bunları basabilsem, internet üzerinden satış yapan firmalar aracılığıyla olsun, kişisel girişimlerimle olsun tüketebileceğimi sanıyorum. 

Bu gibi yayınlar için, bazı esnafa uygulandığı gibi (söz gelişi, kitap başına 250 lira) maktu vergi konarak da problem çözülebilir diye düşünüyorum.

Bu konuda, Bakanlığınızca (gerekirse Gelir Vergisi Yasasına bir madde eklemek suretiyle) sanat ve fikir adamlarına kolaylık sağlanmasını rica ederim. 9.02.2018

Saygılarımla,
Günel AltıntaşGERCEKEDEBİYAT.COM

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek Edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı, info@gercekedebiyat.com

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..