B. Sadık Albayrak: Edebiyatımızın En Sağlam Yangın Duvarı / Osman Çutsay

news-details
Kitap Yorumları


Suskunluğa gömmek istiyorlar, ama bu çalışmalar o kadar değerli ki, galiba artık beceremeyecekler. Bu kadar sıkleti çekemez hale geldiler: “Bizim” Sadık Albayrak ve onun yeni kapattığımız 2016’da art arda yayımladığı iki kitabından, bir uslanmaz inattan söz edeceğiz.

Edebiyat da diyebilirdik. Bu hengâme içinde bir önemi yokmuş gibi düşünülebilir. Sonuçta işte Türkiye resmen çöküyor. “Felaketin eşiğindeyiz” diyenleri, bunun 10-15 yıl önceye ait bir uyarı olduğunu hatırlatalım: Artık bir felaketin tam içindeyiz. Sorumuz, şu: Bu çöküşü hazırlayanlar sadece akıl yoksunu dinci ve milliyetçi saldırganlar mı? Ya diğerleri? Yani bu korkunç sahneyi hazırlayanlar arasında Türk edebiyatının ve edebiyatçılarının hiç yer almadığı söylenebilir mi? Her türden liberalin, tabii en çok da “sol liberalin” cirit attığı Türk edebiyatı, böyle bir çöküşün birinci derecede sorumluları arasındadır: Devrimci-demokrat geleneği, aydınlanmacı müdahaleyi “vesayet” etiketiyle “anomali” ilan ettiler.

Edebiyatımızdaki yeni kitaplar çerçevesinde soralım: Biten 2016’nın en iyi kitapları hangileriydi? Piyasa çerilerinin Radikal Kitap ve Cumhuriyet Kitap gibi karikatürlerle onların yine piyasadaki “sol karikatürlerinde” veya sanal dünyadaki gölgelerinde boşluk dolduran yazıların içerdiği listeler mi?

Liste çok. Ama gerçekten bir meselesi olan, her meseleye de insanın özgürleşmesi ve eşitliği merceğinden bakanların kitaplarına bu listelere pek rastlayamayız; malum. “Kitap pazarlama bildirilerindeki” boşluk dolduran yazıları temel alamayız. Yani bunlara göre Türk edebiyatının en iyileri zaten bizim dünyamızda tutunamaz. Bu, aklımızın bir kenarında bulunsun.

GÖRMEZLİKTEN GELECEKLER, AMA...

Sonuçta, bir iddiayı dillendiriyoruz. Buna karşı çıkacakların, gerekçeleri eşliğinde kendi önerdikleri isimleri görmek isteriz. Daha açık yazalım: 2016’nın pek sürpriz olmayan, çünkü bir temele sahip bulunan ve tam da bu diyalektik maddeci temeli nedeniyle Türk kültür endüstrisince üzerlerine çıkar çıkmaz beton dökülen kitapları, bizce B. Sadık Albayrak’ın iki çalışmasıydı. Önce “Kopuş Sahneleri” sonra da “Bestseller Okuma Kılavuzu”.

Nereden geldiğini ve nereye gittiğini, toplumun ve yeni aydın adayı kuşakların önüne seren gerçekten meraklı, derini arayan ve çok çalışkan bir yazarın verimleriyle karşı karşıyayız. Hakkını verelim: Bu inadı ve verimliliği, iyi yazar, hatta büyük yazar dışında bir nitelemeyle karşılayamayız. Büyük yazarlarımızın sayısının, ezici boyutlardaki Türk kültür endüstrisinin oligarşik şiddetine rağmen, hiç de az olmadığını bir başka zaman tartışmaya çalışırız.

Biz, sözü geçen kitaplara ve B. Sadık Albayrak’ın yorulmak bilmez “cehdine” bakalım.

2016 baskısı iki kitap, daha önceki yıllarda art arda yayımladığı “Fırtına İkliminde”, “Okuma Yazmanın Izdırapları”, “Düşkıranlar” ve “Cinayet Olan Edebiyat” başlıklı kitaplarla birlikte, Albayrak damgalı bir “yangın duvarı” kurulduğunu gösteriyor.

Aydınlanma tarihimizdeki devrimci-demokrat edebiyat geleneğine hep “anomali” gözüyle bakmış “çağdaş şeriatçıların” liberal salvolarına karşı bir savunma hattı bu. İstenirse “istinat duvarı” da denebilir.


Satılık ve satışa teşne edebiyat dünyamız içindeki böyle bir yangın duvarı, egemenler ve yerleşiklerce görmezlikten gelinecektir; bu, kesin. “Bestseller Okuma Kılavuzu” üzerine kültür endüstrisi dışında birkaç yazı çıktığı söylenebilir, ancak yerleşik medyanın zaten burada ketum davranmaması tuhaf olurdu.

Elbette yanlışlıkla yayımlanan veya yayımlanacak derinliksiz ve yasak savma kabilinden değinileri ciddiye alamayız.

Sonuçta 2016 yılı, Albayrak’ın gerici ve Türkiye’yi paramparça eden AKP yıllarının edebiyat ve sanat pratiklerinde nasıl bir “background”a sahip olduğunu gösterebilmesi açısından da verimliydi.

Bir ikinci baskı olan “Kopuş Sahneleri” kitabındaki vurgular nedeniyle bazı söyleyeceklerimiz var. Önce bir soru: B. Sadık Albayrak, yaklaşık çeyrek yüzyıllık çabasının dökümünü neden genç kuşak okurlarla paylaşmak istiyor ısrarla?

Bir eksiklik olduğunu düşündüğü için mi, yoksa merdivenin ilk basamaklarından itibaren bir parçası olduğu entelektüel direncin çok sağlam temellerden kaynaklandığına işaret etmek için mi?

Başka şeyler bir yana, biz Albayrak’ın bu sağlamlıkla, mevcut yangına direnebileceğimizi gösterme çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz.

Çoktan kapanmış ve zaman zaman umutsuzca baş etmeye çalıştığımız, daha doğrusu kanlı kalıntılarının altından kalkmak için çırpındığımız bir dönemin finalindeyiz. Kenan Evren ve Turgut Özal’dan Recep Tayyip Erdoğan’a uzanan büyük bir gerici çağdır bu. Sürüyor ve onun kanlı zincirleriyle savaşıyoruz. Bir “Postmodern Hitlerizm” yaşadığımıza başka yerlerde dikkat çekmiştik.

Ama burada tartışmaya açtığımız mesele o değil. Şu: Sol liberal döküntülerin bizzat ebeliğini üstlendiği bu 37 “ultra gericilik” yılında, artık çöktüğü konusunda kimsenin görüş ayrılığı taşımadığı cumhuriyetin finalinde yani, hiç sanat yok muydu? Edebiyat yapılmadı mı? Neydiler? Biz bu yapılanlara ne diyeceğiz?

Sonuçta Nobel Edebiyat Ödülü’ne bile “lâyık görülmüş” bir edebiyattan söz ediyoruz. Orhan Pamuk ne kadar tersini iddia ederse etsin, o ödül, Evren-Erdoğan yıllarına verilmiş bir ödüldü ve elbette bu iki isme eleştirel yaklaşacaktı.

Ama bu dönemin sanat pratikleri, edebiyatı, sineması, resmi, karikatürü, müziği vs. ile tıpkı ekonomi ve siyasetteki gibi, uşaklığın, çürümüşlüğün, ahlaksızlığın doruklarını oluşturmadı mı? Gericilik, Türkiye Türkçesinin tüm sanat mahfellerini etkisi altına almadı mı?

Aldı. Fakat bir tercüme cilvesiyle aldı. Birden çok dilin gizlerini çözebilmiş olanların iyi bildiği bir “cilve” bu: Tercüme, orijinalinden her zaman sapar. Mutlaka sapar. Çünkü çağrışımlar özgündür. Aslına en sadık tercüme bile, artık bir başka dildir, bir başka üründür. Doğrudan değil dolaylı bir ilişki vardır iki düzlem arasında; metinler üst üste oturmazlar veya birebir örtüşmezler. Doğup geliştikleri tarihsel mekânlar nedeniyle örtüşemezler. Burada da öyle oldu. Evren-Erdoğan gericiliği, ilk yıllarından itibaren bir tercüme bürosuna ihtiyaç duydu. Doğrudan dincilik veya milliyetçilik değil, sol liberalizm veya “Belge’li Birikim gericiliği” bu büro örgütlenmesinin beyni oldu.  

EDEBİYATTAKİ EVREN-ERDOĞAN ZEMİNİ

Biz bu tercüme bürosunu, yani gericiliği insanımızın ve edebiyatımızın aklına zorla sokan bu pervasız uşaklar deposunu, yazar, çizer, gazeteci, haberci, radyocu, ressam, müzisyen, sinemacı olarak cebimizde adeta hazır bulduk. Nobel, bu gericiliğe açılmış kredilerden sadece biridir ve son derece simgesel bir ödüldür.

Hep söylüyoruz: Kenan Evren’in başladığını eğer Kemal Derviş destekli Recep Tayyip Erdoğan nihayete erdirebildiyse, bunda Orhan Pamuk-Elif Şafak-Ahmet Altan üçlüsünün simgelediği, onlar gibi, Murat Belge-Ahmet İnsel okulu yardakçıları sayılabilecek Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli, Nedim Gürsel vs. türünden görece gönülsüz militanlardan oluşan tercüme bürosunun büyük rolü vardır. Türk sanat pratiklerindeki büyük gericilik ve çökertilen cumhuriyet, son tahlilde, silinen sosyalizmin düşmanı bu tercüme bürosunun bir ürünüdür. Yeniden soralım: Gericilik, Türkiye Türkçesinin sanat mahfellerine bulaşmamış olabilir miydi? Ekleyelim: Bu saldırı, yanıtsız kalabilir miydi?

İşte B. Sadık Albayrak’ın müdahalesi bizce yukarıdaki soruya kesin bir yanıttır. Bu, sözcüğün en olumlu anlamındaki militan yazar, Orhan Pamuk’a verilen ödül törenlerini bile tek başına basar ve medyaya haber olurken, büyük bir enerjiyle yazılar yazıp gericiliğe direnmektedir. Kitaplarına baktığımızda, Albayrak’ın, bu ifadeleri kullanmaksızın, şunu söylemek istediğini görüyoruz: “Elbette istisnalar vardı ve onları koruruz, ama edebiyat, sinema gibi kurumlar, Türk gericiliğini neredeyse bizzat kurguladılar. Yani bunlara gericilik dışarıdan bulaşmadı, tersine, bunlar gericiliği tüm çürütücü virüsleriyle yeniden ürettiler, taşıdılar ve Türkiye aydın adaylarının odalarına, akıllarına bulaştırdılar, zorla zerk ettiler.”

Abartıyor muyuz? Pek değil.

Albayrak’ın, geçen yıl içinde yayımlanan ikinci kitabı “Bestseller Okuma Kılavuzu” bu gericilik sağanağından payımıza düşenlerle göğüs göğüse bir muharebenin görece yeni sahnelerini içeriyor. Ama yine 2016 ürünü “Kopuş Sahneleri”, bu savaşın 36 gericilik yılında, özellikle de 90’larda nasıl sürdürüldüğünü gösteriyor. Önemi, yayıldığı zaman kesitidir.

GERİLEME KORKUNÇ

B. Sadık Albayrak’ın şu iddiası çöküşsüz anlaşılamaz: “İnsan, aklın göklere yükseltildiği heyecanlı bir Aydınlanma Çağı’ndan sonra, aklın, düşünmenin, gerçeği kavrama etkinliğinin bu denli gerilemesine ve direnç gerektirmesine şaşmadan edemiyor. Gerçek çok daha dirençli yolcular gerektiriyor.” (Kopuş Sahneleri, s. 160) Bunun çok katmanlı ve çok kapsamlı bir iddia olduğunun altını çizmeye herhalde gerek yok: Bir direniş çağrısı kadar, yeni bir kuruluş programıyla da karşı karşıyayız.

Gerçekten de B. Sadık Albayrak inadını sergileyen “Kopuş Sahneleri”, kıran kırana bir mücadelenin seyir defteri olarak önümüzde. Türkiye devrimci hareketinin, üzerine boca edilen gerici entelektüel saldırıya, dağlardaki çoban ateşleri misali, nasıl bir direnç gösterildiğinin belgeleri bu yazılar. İşgali ve o işgale direnenleri tek tek görebiliyoruz bu seyir defterinde. Anlatılan, Türkiye aydınının Türkiye teknokratsiasıyla savaşının hikâyesidir. Teknokratsia, malum, bilgiyi piyasa ve kâr (kapitalizm) için üreten ve dağıtan, bu nedenle de bilgiyi piyasa mekanizmaların mahvı (sosyalizm) için üreten inteligentsia’ya düşman bir kategoridir. Albayrak, Türkiye solunun içinden çıkıp kilit noktalara oturtulmuş, bu nedenle paraya boğulmuş teknokratlarla aydınların ve aydınlığın Türkçesi için savaşıyor.

O nedenle hastalıklı ve Türkiye’yi bitiren antikomünizmin çeşitli görüntüleriyle, ürünleriyle çarpışma ihtiyacı içindedir. Eleştiriye uygun gördüğü yer de bununla bağlantılıdır ve antikomünist ideolojinin tahribatını saptamanın ötesine geçmektedir: “Oysa eleştiri, bu ideolojinin açığa çıkarılması, yanıltıcılığının ve sistemin doğallaştırılmasındaki rolünün gösterilmesiyle başlamalı. Daha önemlisi, bir edebi eserden alınacak 'hazzın', 'keyfin' niteliklerinin yükseltilmesini amaçlamalı.” (Kopuş Sahneleri, s. 119)

Bir incelikli yazı işçisiyle, dürüst ve derinlikli bir aydın inadıyla karşı karşıyayız. Geçmişimizi korurken, bu yangın yerine, üstelik yangın devam ederken bir “yangın duvarı” kurma inadını sadece bu nitelikleri nedeniyle anlayabiliriz. Bir emek devamlılığını da temsil ediyor.

Albayrak, aslında cumhuriyet tarihinde yaklaşık 40 yıllık aralarla yapılan bir işin günümüzdeki kahramanıdır. 1920’lerin ertesinde, elbette Büyük Nâzım’ın gölgesinde, Nurullah Ataç-Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, 1960’ların başında Asım Bezirci-Hüseyin Cöntürk’ün yaptığı kayıt ve değerlendirme işlemlerini, geçmişi iyi bildiği için gerçekten aşarak bugün artık Bizim Sadık Albayrak’ın yaptığına tanık oluyoruz.

Mutlaka ayrı bir değinmeyi hak eden yeni kitabı “Bestseller Okuma Kılavuzu”nda zaten akrabalığını bir biçimde öne çıkarmaktan çekinmiyor: “Güçlü bir eleştiriyi sürekli kılabilseydik, bugün içinde debelendiğimiz bu Türk edebiyatı denen enkazın büyük bir bölümünü temizlemiş olacaktık. Asım Bezirci, her anlamda yok edilmek istenen 40 Kuşağı şiirini, büyük bir mücadeleyle gün ışığına çıkarmış ve adına 'Temele Gül Dikenler' dediği bir kitapla okura kavuşturmuştu. Ardından bir başka kitabıyla şiir eleştirisini sürdürmüştü; 'Güle Dil Verenler'. Bezirci’nin tasarımında, emekçi insanlık değerleriyle beslenip donandıkça, gül güzelliğiyle emekçi insanımızı arındıran bir edebiyat bahçesi vardı. Tekellerin iktidarında edebiyat diye yazılan döküntüler, yalnızca edebiyat bahçemizi değil, gül tasarımlarımızı da tarumar etti.” (Bestseller Okuma Kılavuzu, s. 29)

Yeni ve aşkın bir Asım Bezirci devrimciliğine, elbette Bezirci’ye indirgenemeyecek yeni bir öfke ve üretim enerjisine, yeni bir aşamaya dikkat çekiyoruz. Özgündür. Öyle ki, Bezirci ve kuşağının beceremediğini, Albayrak becermiş görünüyor: Ortada son derece somut bir yangın duvarı var. Gerisine düşemeyeceğimiz, gerçekçiliğini ve sosyalistliğini hiç gizlemeyen bir aydınlanma santralı adeta. Tüm bir toplumun eğitilmesinde ısrarlı, arayışlarında tutarlı bir düşünsel akımın ürünüdür Albayrak’ın yazınsal müdahalesi: “Güzel bir sanat eserini yaratmak kadar, onu izlemek, duyumsamak da bilinçli bir çabayı gerektiriyor. Gelişebilmenin yolu sanattan ve müzelerden geçiyorsa, sanat ve mücadele de gelişmiş insanları gerektiriyor.” (Kopuş Sahneleri, s. 209)

“PİŞMANLARI” VE “İTİRAFÇILARI” AFFEDEMİYOR

Albayrak, sosyalistlerin eleştirilerinde neden dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekerken, kendi tarihiyle tutarlıdır.

Örneğin, bir kapitalist yolcu olarak dört ay önce 90 yaşında ve “pişman” veya “itirafçı” kimliğiyle bu dünyaya veda eden Andrzej Wajda’yla vaktiyle “yüzünü geçmişe dönen eleştiri” suçlamasıyla hesaplaştığını görüyoruz: “Gerçek yaşamda Wajda’nın trajedisi, ağır eleştirilerden geçirdiği bir düzen yerine, daha ilkelini, kapitalizmi savunma durumuna düşmek olsa gerek.” (Kopuş Sahneleri, s. 182)

Albayrak bunları yazarken gerçekten genç, atak ve su gibi temizdir. Bu dingin, değerbilir ve derin öfke, Türkçe ve sol cumhuriyet programımız için bir şanstır.

Böyledir bu işler. Tarih sıkışır ve birden bir aydın, hiç umulmadık bir anda, elbette yoldaşlarıyla birlikte, o tıkanmış tarihselliğin önünü açmaya talip olur. İşte B. Sadık Albayrak, Türkiye’nin çok sıkışık bir döneminde, çöken bir ülke ve edebiyatta, bir kurtuluş programı sunuyor. Daha attığı ilk adımlarla kalıcı bir yangın duvarı kurmakta nasıl kararlı olduğunu “Kopuş” yazılarında görebiliyoruz.

Bu cüreti yerleşik Türk edebiyatının kabullenmesi imkânsızdır. Böyle bir şey “naturasına” sığmaz. Fakat bizim de artık gerisine düşemeyeceğimiz, koruyucu bir yangın duvarımız var. Bu çalışkan yazarın son birkaç yıla yayılan ürünleri, böyle bir başlık altında toparlanabilir. Şu, kesin: Bugünün bütün “kâzip şöhretleri”, kısa bir süre sonra silinip gidecektir, kimse bunların adını bile hatırlamayacaktır, ama B. Sadık Albayrak bu tarihin en kalıcı isimlerinden biri olduğunu kanırta kanırta kurduğu bu yangın duvarıyla şimdiden aklımıza kazımış bulunuyor. Hazırlıklarını sürdürdüğü internetteki “Edebiyat Cephesi” dergisinin, bu hattı derinleştireceği şimdiden söylenebilir.

Yıkıcılar bu ülkeyi ve edebiyatını yerle bir ederken, umutlu olma nedenlerimizden biri, “İnsancıl” ve kısa sürse de edebiyatımız için çok önemli “Kopuş” dergilerinden güç alan, hep yol arkadaşlarıyla, ki aralarında Yalçın Küçük gibi bir büyük düşünür ve Cengiz Gündoğdu gibi yorulmak bilmez bir yazı adamı da vardır, yürümeyi bilen B. Sadık Albayrak ve mücadelesidir.

Demek ki, sırtımızı dayayabileceğimiz bir zenginlik karşısındayız. İleriye bakabiliriz artık. Sıçramak için ileriye bakmak zorundayız...

OSMAN ÇUTSAY
GERCEKEDEBİYAT.COM

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek Edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı, info@gercekedebiyat.com

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..