Feminist Düşünce: Kapsamlı Bir Giriş

Feminizm

Feminist Düşünce: Kapsamlı Bir Giriş / Rosemarie Tong, Tina Fernandes Botts

Özgün Adı: Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, 5th Edition
Yazar: Rosemarie Tong, Tina Fernandes Botts
Çeviren: Beyza Sumer Aydaş
Genel Yayın Yönetmeni: İrfan Sancı
Editör: Sanem Işıl Aytuğ
Yayına Hazırlayan: Mısra Gökyıldız
Kapak Tasarımı: Aslı Sezer
Sayfa Tasarımı: İklime Yılmaz
Dizi Adı: Kadın Kitaplığı
Türü: Kuram
Sayfa Sayısı: 487
Özgün Dili: İngilizce
Basım Tarihi: Mart 2021 |
KDV'den Muaf Fiyat: 60,00TL
ISBN: 9786257370011

Eğitim ve oy hakkı gibi temel kazanımlardan emek sorunu, kürtaj hakkı, eşit işe eşit ücret mücadelesine evrilen feminist hareket ve düşünce, yalnızca beyaz ve heteroseksüel kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle maruz kaldıkları dezavantajlara başkaldırmanın sınırlarını özellikle kölelik ve sömürgecilik karşıtı hareketlerin de etkisiyle aşarak bugün artık çok farklı düzeylerde tartışılmaktadır. Ancak bu çoğullaşma doğal olarak çeşitli soruları da beraberinde getirmektedir; örneğin farklı coğrafyalardan ve kültürlerden feminist hareketlerin pornografi ve seks işçiliği karşısındaki duruşu nedir? Feminist mücadele iktidar ilişkilerinin mi, biyolojik gerçekliğin mi, ataerkinin mi, kendini kadın olarak tanımlayan herkesin mi, yoksa yüzyıllardır süren kadın hakları savaşında bedenini, ruhunu ve dehasını ortaya koyan tüm insanların mı eseridir?

Rosemarie Tong ve Tina Fernandes Botts Feminist Düşünce'nin genişletilmiş ve güncellenmiş bu yeni edisyonunda liberal feminizmden radikal feminizme, Marksist ve sosyalist feminizmlerden bakım/özen-odaklı feminizme, psikanalitik feminizmden ekofeminizme, üçüncü dalgaya ve queer feminizmlere uzanan kadın mücadelesinin çok yönlü, çok katmanlı boyutlarını çapraz sorguya ve eleştiriye tabi tutuyor. Feminist mücadelenin kazanımlarından yükselmeye çalıştıkça "cam tavan"a çarpan kadınlara, ev içi emeğin değeri tartışmasına, kadın ve doğa arasındaki ontolojik bağlara, annelik etiğine, kesişimselliğe uzanan feminist külliyatı, mücadele tüm şiddetiyle sürerken kayda geçiriyor.

Suyun çatlağını bulduğu gibi, eril tahakkümün fay hatlarına sızan; gücünü, söylemini ve kararlılığını evden, sokaktan, fabrika ve üniversitelerden yükselen seslerden almayı sürdüren feminist düşünceye dair güncel bir kaynak...