Cemaat ve Cemiyet

sosyoloji

Yazar: Ferdinand Tönnies

VakıfBank Kültür Yayınları, sosyoloji disiplininin kurucularından Ferdinand Tönnies’in büyük eseri Cemaat ve Cemiyet’i 132 yıl sonra dilimize kazandırarak Türkiye’nin düşünce hayatına önemli bir katkı sunuyor. Cemaat ve Cemiyet, birliktelik duygularının temel teşkil ettiği cemaatlerin “topluluk” ruhuyla, bireysel yaşamların belirleyici olduğu cemiyet yaşamını, yani modern “toplum”u karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alıyor. Kitap boyunca Tönnies bir yandan ele aldığı karşıtlıkların teorisini geliştirirken, bir yandan da doğal irade ile insan iradesi arasında bir denklem kuruyor. Kırsal-kentsel mekânlarda, geleneksel-modern yaşam formlarında, duygusal-rasyonel ilişkiler ekseninde, insanların davranışlarına hangi unsurların yön verdiğini açıklayan Cemaat ve Cemiyet, sadece Tönnies’in düşünce dünyasını değil, onu takip eden Alman sosyoloji geleneğini de anlamak için çok önemli bir kaynak. Okurlar kapitalizm, bireyselcilik ve kent sosyolojisi gibi alanların, Weber, Sombart ve Simmel gibi düşünürlerin fikrî tohumlarını Cemaat ve Cemiyet’te bulacak…

Ferdinand Tönnies

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Sosyolojinin kurucu babalarından Alman düşünür Ferdinand Tönnies 1855’te Kuzey Almanya kırsalında, varsıl bir çiftçi ailesinde dünyaya geldi. Jena, Bonn, Leipzig ve Berlin gibi farklı üniversitelerde devam eden akademik eğitiminin sonunda, 1877 yılında Tübingen Üniversitesi’nden Yunan dili alanında, 1881’de ise Kiel Üniversitesi’nden felsefe alanında iki doktora derecesi aldı. Sol eğilimli siyasi görüşleri sebebiyle geç başlayan ve aralıklarla devam eden kurumsal akademik yaşamı, Nazi rejimi tarafından Kiel Üniversitesi’nden ihraç edilene kadar sürdü. Sosyolojik kuram, yöntem ve araştırmanın farklı alt-alanlarına 900’den fazla basılı çalışmasıyla önemli katkılar sağlamış olan Tönnies’in sosyoloji disiplininin gelişimine yön veren Gemeinschaft und Gesellschaft’ı (Cemaat ve Cemiyet) ilk olarak 1887’de yayımlandı. Sosyolojinin kılavuz kavram ikiliklerinden olan Cemaat ve Cemiyet, modern topluma geçişimizi açıklayan ilk sistematik sosyolojik çalışmalardan biri olarak kabul gördü ve günümüzde de bir sosyoloji klasiği olarak değerlendirilmekte. 1936 yılında hayata gözlerini yuman Tönnies, aynı zamanda Alman Sosyoloji Topluluğunun kurucu başkanıdır.

Gerçekedebiyat.com