türkçe edebiyat

Selçuklu ve Karamanoğlu çatışmasından 'Türkçe edebiyat' ve 'Türk edebiyatı' çatışmasına

Ali Babacan'ın Türk kimliğinin Anayasa'dan çıkartılmasını savunan neoliberal, tarikatçı aymazlığı karşısında, ulusal dil, kültür ve kimlik sorununa daha tarihsel bir derinlikten bakma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç, yine aynı emperyalist merkezlerden planlanan ve Türkçenin ulusal kimlikteki belirleyici rolüne karşı yeniden ısıtılarak sürdürülen “Türkçe edebiyat” zırvalığı ile daha da pekişti. Türkçe sözkonusu olunca, sanırım Anadolu'daki 800 yıllık tarihsel gelişimin diyalektiğini daha iyi kavramak önem kazanıyor.