Suat Derviş sempozyumu hangi üniversitede

Suat Derviş ve Türkiye’de Edebiyat Eleştirisi

news-details
Haberler

 Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

3. KADIN YAZARLAR SEMPOZYUMU: SUAT DERVİŞ EDEBİYATI

4 Nisan 2013, Perşembe
09:30-10:00 Kayıt
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00-10:15 Açılış
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10:15-10:45
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demir Budak (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Raşit Cavaş (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni)
Suat Derviş Kitaplarının Yayın Macerası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10:45-11:00 Çay /Kahve Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00-12:30 1. Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Doltaş (Doğuş Üniversitesi)
 
Prof. Dr. Erendiz Atasü (Yazar)
Suat Derviş’in Masum Suçluları
 
Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi)
Suat Derviş ve FosforluCevriye’nin Büyüsü
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30-13:30 Yemek Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13:30-14:30 2. Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine Küçüker (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Prof. Dr. Abide Doğan/ Erol Gökşen (Hacettepe Üniversitesi)
Suat Derviş’inCumhuriyet (1935), Tan (1937), Son Posta (1937/1938) GazetelerindeYayınlananRöportajları ve Söyleşileri3
 
Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe Üniversitesi)
“ÇökenBoğaziçi”Yazı Dizisinde GünlükYaşam KültürününYazınsalYansıması
 
Bahanur Garan (Hacettepe Üniversitesi)
“Seyahat Notları”Çerçevesinde Suat Derviş’in GeziYazarlığı
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14:30-14:45 Çay/ Kahve Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14:45-16:00 Paralel Oturumlar 
Salon A
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Azize Özgüven (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Dr. Çimen Günay Erkol (Özyeğin Üniversitesi)
Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Eleştirmen Suat Derviş
 
Dr. Esra Dicle Başbuğ (Boğaziçi Üniversitesi)
Suat Derviş veRoman Eleştirileri
 
Ahsen Yalvaç (M.A. Hong Kong Üniversitesi)
İstanbul, Arabesk ve Fosforlu Cevriye
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Salon B
 
Oturum Başkanı:Yrd. Doç. Dr. Ferma Lekesizalın (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (İstanbulArel Üniversitesi)
İlk Dönem Romanları Üzerinden Suat Derviş’i AnlamayaÇalışmak
 
Erkin Kıryaman (Yaşar Üniversitesi)
Ankara Mahpusu’ndan Önce, Ankara Mahpusu’ndan Sonra: Suat Derviş’in Ankara
Mahpusu’nda Değişimin İzleriYeni Yüzyıl Üniversitesi 
 
Yeliz Akar (Tunceli Üniversitesi)
Suat Derviş’in Hiç Romanında Yalnızlık Sorunsalının Görüngüleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00-16:15 Çay/ Kahve Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16:15- 17:30 Paralel Oturumlar
SALON A
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Dr. Funda Başak Dörschel (Boğaziçi Üniversitesi)
Şehrin Öteki Yüzü: Ankara Mahpusu’ndaki Toplumsal Gerçekçilik
 
Yonca Güneş Yücel (Mimar Sinan Üniversitesi)
‘Ankara Mahpusu’ndan Taşan Kadınlar Var(dır)!
 
Ayşe Duygu Yavuz (Bilkent Üniversitesi)
Feminizm ve Varoluşçuluk Üzerinden Efendi-Köle Diyalektiği Bağlamında Suat
Derviş’i Okumak
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SALON B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat İşçi (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Ahmet Yıldız (Eleştirmen)
Suat Derviş ve Türkiye’de Edebiyat Eleştirisi
 
Asuman Susam (Yazar)
Toplumsal Dönüşüm Odağında DeğişenCevriyeler
 
Hazel Melek Akdik (Ege Üniversitesi)
Suat Derviş’in İlkRomanlarında Gotik Unsurlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10:30-10:45 Çay /Kahve Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.45-12:00 4. Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Yıldız Tümerdem (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Doç. Dr. N. Sibel Güzel (CelalBayar Üniversitesi)
Suat Derviş’inÇılgın GibiRomanıAracılığıylaAristokrat ve Köklü /YeniBurjuva
Değerlerinin İrdelenmesi
 
Dr. Gül Uluğtekin (Bilkent Üniversitesi)
Çılgın Gibi: Aşk veYabancılaşma
 
Kabil Demirkıran (Boğaziçi Üniversitesi)
“Aksaray’dan Bir Perihan”a Metin Odaklı Bir Yaklaşım
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00-13:30 Yemek Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
13:30-14:45 Paralel Oturumlar
Salon A 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İmer Okar (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Atanur Memiş (İstanbulBilgi Üniversitesi)
Yaşamın Ucundan Hiçbiri’neYolculuk: Tezer Özlü’den Suad Derviş’e bir Geri
Dönüş Hikâyesi
 
Dr. Özlem Polat Atan (Boğaziçi Üniversitesi)
Öykülerde Unutulan Kadınlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Salon B
 
Oturum Başkanı:Yrd. Doç. Dr. Lebriz Tosuner Fikes(YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Ayşegül Utku Günaydın (Bilkent Üniversitesi)
Suat Derviş’in Hiçbiri veÇılgın Gibi Romanlarında Aşk ve Sevgisizlik Teması
Üzerinden Cinsiyet İlişkilerine Bakış
 
Mine Hoşcan Bilge (Yazar)
Suat Derviş’in Hiçbiri Adlı Edebi Eserinin Gönderim Düzlemine İlişkin Görünümler ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi
 
M. Derya Nazlıpınar (Dumlupınar Üniversitesi)
Halide Edip Adıvar ve Suat Derviş’in Başını Eğmeyen Kadınları: ‘Handan’ve
‘Cavidan’
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14:45 – 15:00 Çay/ Kahve Molası
----------------------------------------------------------------------------------------------------7
15:00- 17:00 Paralel Oturumlar
Salon A
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Doç. Dr. Ülkü Eliuz (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dişil Evre ile Feminist Evre Arasında Bir Kadın Yazar ve Bir Aşk Romanı: Hiçbiri
 
Emine Azboz (Yazar)
 
Başını Eğmeyen Kadın Suat Derviş
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Salon B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Nahya (YeniYüzyıl Üniversitesi)
 
Özge Cengiz Aydın (Ege Üniversitesi)
 
Suat Derviş’in Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır ve Fosforlu CevriyeAdlı
Romanlarında Mekân Üzerine Bir İnceleme
 
Fatma Topdaş (Fırat Üniversitesi)
Suat Derviş’in Kara Kitap AdlıRomanında Ölüm-Yaşam Sarmalı
Hazal Bozyer (Marmara Üniversitesi)
 
Yahya Kemal’in İstanbul’u Değil, Suat Derviş’in Galata’sı: FosforluCevriye’de
İstanbul’unArka Sokaklarını Toplumsal- GerçekçiBir Gözle Okuma Denemesi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17:00-17:30 Kapanış Paneli
 
 
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek Edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı, info@gercekedebiyat.com

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..