"Uluslararası güçlerin denetiminde üniversite istemiyoruz!"

Kurultay sonuç bildirisinde, yeni YÖK Yasa Taslağı'na karşı mücadele vurgusu yapıldı

news-details
Haberler

TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) tarafından düzenlenen 7. Üniversite Kurultayı sona erdi.

 

14-15 Aralık 2012 tarihlerinde çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Mimar Sinan Üniversitesi’nde toplanan 7. Üniversite Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

 
Yeni YÖK Yasa Taslağı'na karşı mücadele vurgusunun yapıldığı bildirgede şu düşünceler yer aldı:
 
“Ülkemiz aydınlanma, laiklik, demokrasi ve bilimsellikten hızla uzaklaştırılmakta, bir kargaşa ortamının içine itilmektedir. Tüm kurumlar iktidarın mutlak egemenliği altındadır. Fikir özgürlüğü ve her türlü muhalefet baskı altındadır. Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmıştır. Medya hükümetin denetimine sokulmuş, haber alma özgürlüğü elimizden alınmıştır. Hapishaneler, bilim insanları, öğrenciler, gazeteciler ve TSK mensuplarıyla doldurulmuştur. Türkiye temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği bir korku imparatorluğuna dönüştürülmüştür. 
 
Cumhuriyetin temel değerleri, ulusal bayramlar ve tarihimiz tahrip edilmektedir. Yılların sinsi Atatürk düşmanlığı açık saldırılara dönüşmüştür. Mezhep, cemaat ve etnik köken aidiyetleri öne çıkarılarak yurttaşlık bağları ve ulusal bütünlüğümüz parçalanmaktadır. Toplumsal barış tehdit altındadır.
 
'Öğretim Birliği' temel yasası fiilen ortadan kaldırılmıştır. İlk ve orta öğretimde uygulamaya konulan yeni yasalarla çocuklarımız iki farklı eğitim programıyla ayrıştırılmaktadır. Özgür düşünce ve çağdaş eğitim anlayışından uzak nesiller yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
 
Üniversitelerimiz doğrudan ya da YÖK aracılığıyla bilimdışı, baskıcı ve gerici müdahalelerle karşı karşıyadır. TÜBİTAK ve TÜBA vesayet altına alınmıştır.
 
Yeni YÖK Yasası Taslağı üniversitelerimizin gerçek sorunlarına yanıt vermekten uzaktır. Taslağın merkezinde kamu yararı ve bilim insanı yoktur. Üniversitelerin yönetimi, iktidarın belirlediği isimlerden ve çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan konseylere terk edilmektedir. Sermayenin insafına bağlı olarak yenilenen sözleşmelerle 'biat' etmeye zorlanan öğretim elemanlarının özgürce bilim yapma olanağı kalmayacaktır. Ulusal bilim gündemini esas almayan “kâr amaçlı” özel üniversiteler ve yabancı üniversiteler kurularak yükseköğrenim alanı uluslararası sermayeye açılmak istenmektedir.
 
7. Üniversite Kurultayı katılımcıları olarak; Öğretim elemanları ve üniversite öğrencileri olarak yeni YÖK Yasa Taslağının yürürlüğe girmesine izin vermeyeceğimizi ve birlikte mücadele kararlılığımızı kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz.
 
Bilimden yoksun, sanata yabancı, uluslararası güçlerin denetiminde bir üniversite istemiyoruz. Ülkemizin geleceğini kurmada ve dünyayı değiştirmede üniversitelerin ve bilimin önder görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülke sorunları konusunda karar alırken bilimin yol göstericiliği temel alınmalıdır.
 
Eğitimin amacı, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmektir. Üniversitelerimizin yaşaması ve toplumsal işlevlerini yerine getirebilmeleri için özgür düşünce ve özerklik şarttır. Özgür bilim, özerk üniversite ve demokratik yönetim istiyoruz.
 
Temel hak ve özgürlükleri, adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran uygulamalara ve yasal düzenlemelere son verilmelidir. Haberleşme ve basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir.
 
Anayasamızın ülke bütünlüğünü, laikliği, aydınlanmayı ve ulusal birliğimizi belirleyen hükümlerinin değiştirilmesine yönelik girişimlere son verilmelidir. 
 
Tam bağımsızlık ilkesi milli varlığın temelidir. Onurlu bir dış politika, tüm ülkelerle eşit ilişkiler temelinde sürdürülmelidir. Komşularımızla kardeşlik ve barış istiyoruz. Ülkemizi maceralara sokan karanlık düzenlemeleri reddediyoruz. Emperyalist planların bir parçası olarak başta Suriye olmak üzere bölgemize yapılan müdahalelere Türkiye’nin aracılık ve yataklık yapmasına son verilmelidir."
 
Bilim ve Ütopya Kooperatifi
Ege Öğretim Elemanları Derneği
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği
Samsun Akademik Elemanlar Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği
Van Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
 
 
Gerçekedebiyat.com

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek Edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı, info@gercekedebiyat.com

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..