Sel yayıncılık'tan iki önemli kitap

Sel yayıncılık'tan iki önemli kitap

09 Temmuz 2018 - 1071 kez okundu.

Dünya edebiyatının en yetkin ve üretken kalemlerinden Fernando Pessoa’nın bir dergide sessiz sedasız yayınladığı tek anlatısı olan Anarşist Banker, Pessoa evreninin tüm dünya dillerinde köşe taşlarından biridir. Antikçağ felsefesine özgü diyalog yöntemiyle sofizmin ve paradoksların gücünü maharetle kullanan, keskin bir retorik sergileyen mizah yüklü bu metin, kışkırtıcı paradokslarla ve abese varan akıl yürütmelerle zihnin sınırlarını zorlar. Bir yandan hâlâ içinde yaşamakta olduğumuz burjuva toplumun ikiyüzlülüğüne ve yalanlarına, paranın ve gücün tahakkümüne, diğer yandan ise bu düzeni yıkma iddiasındaki düşünce ve hareketlerin benzer bir tahakkümü yeniden örgütleme potansiyeline edebiyatın sınırları içinde ışık tutar. Anarşist Banker, ustalıklı diyaloglar ve leziz görüş alışverişleriyle dokunmuş, berrak ve akıcı, yayınlandığı dönemden ziyade günümüzde ses getirecek türden, infilak gücü yüksek, yakıcı ve zihin açıcı bir metin.
 


ANARŞİST BANKER

Fernando António Nogueira Pessoa
Roman
Türkçesi: Işık Ergüden
Özgün Adı: O Banqueiro Anarquista
Genel Yayın Yönetmeni: İrfan Sancı Editör: Selahattin Özpalabıyıklar
Yayına Hazırlayan: Mısra Gökyıldız
Kapak Tasarımı: Ecenur Sabak 69 syf., 12 TL ISBN: 978-975-570-933-8
 
FERNANDO ANTÓNIO NOGUEIRA PESSOA KİMDİR (1888-1935), Portekizli şair ve yazar. Çocukluk ve ilkgençlik yılları Güney Afrika’da geçti. Öğrenimini Capetown ve Durban’da İngilizce olarak yaptı. 1905’te Lizbon’a döndü. İlk şiirlerini İngilizce yazan Pessoa, Portekiz’de modernizmin öncüleri arasında yer aldı; hareketin sözcülüğünü yapan Orpheu dergisini yakın dostu Mário de Sá-Carneiro ile kurdu (1915), 1922’den itibaren Contemporânea dergisine destek oldu, Athena dergisinin kuruluşuna katkıda bulundu (1924). Şiirlerinin yanı sıra deneme ve eleştirilerini dergilerde yayınladı, eleştiri yazılarıyla polemiklere yol açtı. Ölümünden sonra uluslararası boyutaüne kavuşan Pessoa’nın sağlığında yayımlanan tek Portekizce kitabı Mensagem’dir (Mesaj, 1934). Yazar bu yapıtıyla Antero de Quental Ödülü’nü kazandı ancak Salazar’ın vereceği ödülü protesto ederek almadı. Yayınladığı şiir kitapları arasında şunlar sayılabilir: 35 Sonnets (1918), Antinous (1918), English Poems I-Antinous II (1921), English Poems III-Epithalamum (1921). Ölümünden sonra şiirleri şu başlıklar altında kitaplaştırılmıştır: Poesias de Fernando Pessoa (Fernando Pessoa’nın Şiirleri, 1942), Poesias de Alvaro de Campos (Alvaro de Campos’un Şiirleri, 1944), Poemas de Alberto Caeiro (Alberto Caeiro’nun Şiirleri, 1946), Odes de Ricardo Reis (Ricardo Reis’in Od’ları, 1946), Poemas dramaticos de Fernando Pessoa (Fernando Pessoa’nın Dramatik Şiirleri, 1952), Poesias ineditas [1930-1935] (Yayınlanmamış Şiirler, 1955), Poesias ineditas [1919- 1930] (Yayınlanmamış Şiirler, 1956); düzyazılarından bazıları da şunlardır: Paginas íntimas de auto-interpretação (Kendikendini-yorumlama Üstüne Özel Yazılar, 1966), Paginas de estetica e de teoria e crítica literárias (Estetik ve Edebi-yat Kuramı ve Eleştirisi Üstüne Yazılar, 1967), Textos filosoficos (Felsefe Metinleri, 1968). Türkçeye çevrilmiş yapıtlarından bazıları şunlardır: Huzursuzluğun Kitabı, Anarşist Banker, Şeytanın Saati.

*
Fransız edebiyatının sıradışı kalemi Henri Michaux, 30’lu yılların başlarında gerçekleştirdiği uzak Asya yolculuğunu Asya’da Bir Barbar’da anlatıyor. “İki hayal arasındaki gerçek” olarak adlandırdığı bu yolculuk sırasında, yaşamında ilk kez gördüğü topraklardan ve halklardan edindiği izlenimleri kendi gerçeklik süzgecinden geçirerek özümsüyor. Bu halklar ile Batı Avrupa halklarının farkları ve Avrupalıların onların kültürel pratiklerinden öğrenebilecekleri şeyleri iyi niyetli fakat uzlaşmaz bir bakış açısıyla, esprili bir dille anlatıyor. Bir başkasının yolculuğuymuş, bir başkasının keşifleriymiş gibi bir yandan kendisini yabancılaştırarak, bir yandan da Batılı perspektife yabancılaşarak tuttuğu bu yolculuk güncesinde hakim kanıyı alaşağı edip Batı’nın barbarlığını şiirselliği elden bırakmadan vurguluyor. Hindistan, Endonezya, Çin ve Japonya topraklarında kaleme aldığı bu güncenin direncine ve kişilikli tarzına bizzat yenik düşen Michaux, okurları etkisi altına alacak metniyle ilk kez Türkçede...
 


ASYA’DA BİR BARBAR


Henri Michaux
Anlatı
Türkçesi: Rahime Sarıçelik Abbasbeyli
Özgün Adı: Un barbare en Asie
Genel Yayın Yönetmeni: İrfan Sancı
Editör: Işık Ergüden
Yayına Hazırlayan: Mısra Gökyıldız
Kapak Tasarımı: Gülay Tunç 168 syf., 16 TL
ISBN: 978-975-570-908-6
Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı Caddesi No.: 17 Beyoğlu – İstanbul Tel: 0212 516 96 85 Faks: (0212) 516 97 26 TEMMUZ 2018 www.selyayincilik.com halklailiskiler@selyayincilik.com
 
HENRI MICHAUX KİMDİR? (1899-1984), Belçika kökenli Fransız yazar, şair ve ressam. Erken yaşlarda kitaplara ilgi duysa da, tıp öğrenimini bırakarak tayfa olup denizlere açılır. Aynı dönemde farklı tarzlarda yazmaya başlar. Tüm dünyayı dolaşırken Fransa’yla ve Fransızcayla özel bağlar kurar. Şiirsel metinlerin yanı sıra gerçek ya da hayali yolculuk günlükleri, uyuşturucu deneyimleri ve aforizmalar da kaleme almıştır. Yazının yanında resimle ve çizim sanatıyla, kaligrafiyle ilgilenir. Tıbba ve psikiyatriye ilgisi hep sürmüştür. Çok sayıda eseri vardır.