Namık Kemal'in evi ziyaretçi rekoru kırıyor...

Namık Kemal'in evi ziyaretçi rekoru kırıyor...

17 Nisan 2017 - 3783 kez okundu.

19. yüzyılda yapılan ve restore edildikten sonra 1933 yılında Namık Kemal Evi olarak ziyarete açılan büyük şairimizin Tekirdağ'daki evi ziyaretçi rekorları kırıyor.

Tipik Osmanlı mimarisi özellikleriyle tarihe tanıklık eden Namık Kemal Evi'nde, Tekirdağ mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarını tanıtan etnografik eşyalar ve şair Namık Kemal hakkında yazılmış eserler bulunuyor.Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin kentin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Evin, vatandaşların desteği ve evlerinden getirdikleri tarihi ve kültürel eserlerle yapıldığını belirten Kurt, evi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.


21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen, "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler yaptı.Namık Kemal, 2 Aralık 1888'de, hayatını kaybetti.

GERCEKEDEBİYAT.COM


NAMIK KEMAL KİMDİR?

21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğmuş, 2 Aralık 1888'de vefat etmiştir.

Tanzimat döneminin "en gür sesli vatan şairi" olarak tanımıştır.

Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir.

Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.

Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir.

“Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir.

Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır.

Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir. Toplum için sanat ilkesine bağlı kalmıştır.

Şinasi’yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır.

Şinasi’yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır.

Şiirinde üç farklı dönem vardır: a. İlk dönem şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir.

(Gazelleri) b. Daha sonraki şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi) c. Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla) Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, kocakarı masallarına benzetmiştir.

Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.

Romanları teknik açıdan kusurludur. Araya girip bilgi vermiştir.

Düz yazılarında (nesirlerinde) sanatkârane (edebi) bir üslup kullanmıştır.

Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır.

Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür.

Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır.

Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.” Tiyatrolarının tümü dramdır.

Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Mağusa’ya sürülmüştür.

Türk edebiyatındaki yerini, düz yazı alanında; özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı yapıtlar belirlemiştir.

Gazetecilik yönü de vardır, Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır. Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır.

Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir.

“Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

Renan Müdafaanamesini Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet, ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır.

Tiyatroları: Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela, Gülnihal
Romanları: İntibah, Cezmi Eleştirileri: Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup, Mukaddeme-i Celal
Tarih Kitapları: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Silistre Muhasarası
Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, Vaveyla (Çığlık)