Harf Devrimi Ankara'da kutlanıyor...

Harf Devrimi Ankara'da kutlanıyor...

31 Ekim 2017 - 3104 kez okundu.

Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslam dini ile birlikte (eskiden İslam kültürünün vazgeçilmez ögesi sayılan) Arap alfabesinin de Türkçe ses sistemine uyarlayarak benimsemişlerdi.

Bunu izleyen 900 yıl boyunca Türkçenin gerek Batı (Osmanlı) gerek Doğu lehçeleri, Arap alfabesinin Türkçeye uyarlanmış bir biçimi ile yazıldı.

Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.
Bu yasanın kabulüyle o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı alfabenin resmiyeti son buldu ve Latin harflerini esas alan Türk Alfabesi yürürlüğe kondu.

Türk alfabesinin içeriği,Latin harflerinin yazı sisemlerinde kullanan diğer ülkelerin alfabeleriyle birebir aynı olmayıp Türk dilinin seslerini karşılamaları amacıyla türetilmiş büyük ve küçük harfleri bulundurmaktadır (Ş/ş, ı, İ, ğ).

Bunun yanı sıra Türk alfabesindeki harflerin okunuşları Batı dillerindeki harflerin okunuşlarından farklıdır (örneğin Türçe'de ce denilerek okunan 'c' harfi İngilizce'de si denilerek okunmaktadır).

Dil Derneği Ankara'da 1 Kasım 2017 günü bir törenle Harf Devrimini kutlayacak.
GERCEKEDEBİYAT.COM