Bu kitap poşete konulacak!

Bu kitap poşete konulacak!

03 Mart 2018 - 1173 kez okundu.


Rıza Zelyut 2016'da “Osmanlı’da Oğlancılık” adlı bir kitap yazdı.

Kaynak Yayınları'ndan çıkan kitap şu sorulara yanıt veriyordu:

Oğlancılığın tarihi ve kültürel kökenleri nelerdir? Kutsal kitapların oğlancılığa yaklaşımı nasıldır? Osmanlı'yı yönetenler, oğlancılığı nasıl meşrulaştırdı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu belli ki rahatsız oldu bu sorulardan ve Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. 

Kurul toplandı ve karar verdi: 

“600 yıldır dört kıtada hüküm süren Osmanlı Devletinin kuruluş felsefesi ve temellerinin göz ardı edildiği, adeta bu dönemin Tük toplumuna yabancılaştırılarak töhmet altında bırakıldığı, güvenirliği çok şüpheli olan alıntılarla toplumumuzun özünde olmayan istisnai yaşam tarzlarının genelleştirilerek Osmanlı toplumunun bütününe teşmil edildiği anlaşılmaktadır.”

8 sayfalık karar metni şu satırlarla bitiyor: 

“Kitap içeriğinin kamuoyunun tümünü ilgilendiren bir eser niteliği taşımadığı, dolayısıyla söz konusu yazıların toplumun ahlak yapısıyla bağdaşmadığı, bu nedenle kurulca bahse konu kitabın küçükler için zararlı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.” 

Sanki, “Oğlancılık” gerçeğini ilk Rıza Zelyut yazdı! Evliya Çelebi'den Reşat Ekrem Koçu'ya Murat Bardakçı'ya dek onlarca çalışma var.

Hem tarihsel gerçeği yasakla nasıl yok edeceksiniz!


Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Tunca Arslan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle

BASIN AÇIKLAMASI

Kitapları değil, taciz ve tecavüzü önleyin!

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi” muzır neşriyat mı?

Tarih araştırması, “muzır yayın” gibi gösterilip poşete konulacak!

Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olayları artarken, araştırmacı-yazar Rıza Zelyut’un iki yıl önce çıkan kitabı “Osmanlı’da Oğlancılık”, muzır neşriyat ilan edildi.

Basın-yayın dünyasına yönelik baskı ve sansür girişimleri uzun süredir Türkiye’nin gündemindeyken, yaşanan son gelişme tabloyu daha da vahim hale getirdi.

Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut’un Kasım 2016’da Kaynak Yayınları’nca okurlara sunulan “Osmanlı’da Oğlancılık” adlı kitabı, TC Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 2018/2 kararıyla muzır neşriyat kapsamına alındı.

Hiçbir somut delil, gerekçe ve belgeye dayanmayan, önyargılı ifadelerle dolu kararda “… doğruluğu şüpheli olan, yazarın kendine göre seçtiği çeşitli kaynaklardan alıntılar yaparak adeta Osmanlı toplumunun tümüne şamil bir yaşam biçimi gibi ortaya koyduğu müşahede edilmektedir”denilmektedir.

Kaynakça bölümünde de açıkça belirtildiği üzere “Osmanlı’da Oğlancılık” adlı kitap, Osmanlı dönemi yazar ve şairlerinin eserlerinden yararlanılarak kaleme alınmıştır. Kitapta alıntılanan klasikleşmiş Osmanlı eserleri, halen kütüphanelerimizde koruma altındadır.

Osmanlı padişahlarınınkiler de dahil çeşitli şairlerin divanları, şehrengizler, başta “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” ve Gelibolulu Ali’nin “Ziyafet Sofraları” olmak üzere Osmanlı kültür ürünlerinin incelenmesiyle hazırlanan “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabının “muzır neşriyat” ilan edilmesi, TC Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun, her şeyden önce Osmanlı kültüründen habersiz olduğunu göstermektedir.

Kitapta yer verilen son dönem kaynakları ise otorite oldukları herkesçe kabul edilen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Necdet Sakaoğlu, Halil İnalcık, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlere aittir. Bunları “şüpheli kaynak” veya “zararlı kaynak” olarak göstermek, söz konusu kurulun sınırlarını aştığını gösteren başka bir örnektir.

Eserin son bölümü “Cumhuriyete Aktarılan” incelendiğinde ise araştırmacı-yazar Rıza Zelyut’un “oğlancılık” şeklinde tanımlanan ilişki biçimini net biçimde eleştirdiği görülmektedir.

Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına dair haberlerin ne yazık ki arttığı son dönemde, söz konusu kitap küçüklere zarar vermek veya onların manevi yapılarını olumsuz etkilemeyi değil, tam aksine o yapıyı deşifre ederek çocuklarımızı bu eğilimden korumayı amaçlamıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ruhuna tümüyle uygun düştüğüne inandığımız kitabımızın muzır neşriyat ilan edilmesi ve poşet içinde satılması gerektiğine dair bu tasarrufla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Tunca Arslan
Kaynak Yayınları
Genel Yayın Yönetmeni

GERCEKEDEBİYAT.COM