Azizlik Sertifikası / Cemal Öztürk

Azizlik Sertifikası / Cemal Öztürk

20 Kasım 2016 - 3371 kez okundu.

 
Yirmi birinci yüzyılın kürsüsünden
Herkesi elektro şoka sokan hoca!
Otur sen de dersine çalış canım
İnsanlığa vaaz vermeden önce!
 
Bismillah şu genişleyen evren,
Bir rivayetten bin kat daha hayırlıdır!
Evrim yasası mesela fesuphanallah
Bir optik gözlem, bin bir vesveseden muteber
Acil bir ameliyat bir temenniden evladır evla!
 
Akbil’i “yetersiz bakiye”  yolculuk bileti tam
Damdan düşer gibi içimize korku salan
Bin yıl önceki hezeyan ile mektepsiz yetişen imam
Beyinsel bir kürtaja nasıl verebilsin fetva?
 
Rüyadaki zamana baktım birçok boyutluydum
Beynim yedi kat göğü içine alan bir camekândı ki
Ashabı kirama ilahi trafik stresinden bahsettim
Asabımız gayet bozuk dedim ahir zamanda!
 
Mekke’den ta Medine’ye hiç yürümeden
MSN ye bağlanmak caizdir midir canım?
Cümle mucize için bunca mecaz tamam da
İsa’nın havarilerine birer cep telefonu da
Noel armağanı olsun naçizane günümüzden!
 
Tanrının hafızası muhafaza etsin cümlemizi
Post modern seanslarda, teneffüs aralarında 
Sistemin helal sertifikasını aldıktan sonra
Hemen içimize kaçacak liberal cinlerden
 
Tanrıtanımazlıkmış vız gelir bize vız, korma azizim!
İneceksen işin özüne: Hakikatte müşrik,  etikette mütedeyyin  
Sistemin azizlik sertifikasıyla dolaşanlardan sen kork asıl
Bakmaz mısın bir kez sermayenin alperenliğini yapanlara?
Şu zındık neoconlara nasıl da demokrat ve mülâyim!
 
C e m a l Ö z t ü r k

GERCEKEDEBİYAT.COM