ABD'li ünlü tarihçi öldü

ABD'li ünlü tarihçi öldü

20 Mayıs 2018 - 3351 kez okundu.


İngiliz asıllı ABD'li  tarihçi Bernard Lewis  101 yaşında hayatını kaybetti.

Bernard Lewis (d. 31 Mayıs 1916, Londra, İngiltere) Üniversitesi'nde profesördü. Lewis daha çok İslam Tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır.

Yahudi kökenli Lewis Türkiye'de 12 Eylül darbesinden sonra ünlenmiştir. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü'nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı Devleti'dir.

Ortadoğu'nun yeniden işgalinin uygulayıcılarından George W. Bush'un danışmanlığını yapmıştır.
 
BERNARD LEWIS KİMDİR?
Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü; yüksek lisansını Ortadoğu Tarihi yoğunluklu olmak üzere Tarih konusunda, doktorasınıysa İslam Tarihi konusunda yaptı. Paris Üniversitesi'ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi. 1938 yılında ders vermeye başladı. 1974'e kadar Londra Üniversitesi'nde, 1974-1986 arasındaysa Princeton Üniversitesi'nde hocalık yaptı.

Başlıca Yapıtları: The Arabs in History (Tarihte Araplar, 1950), The Emergence of Modern Turkey (Modern Türkiye'nin Doğuşu, 1961), The Assassins (Haşhaşiler, 1967), The Muslim Discovery of Europe (Müslümanların Avrupa'yı Keşfi, 1982), The Political Language of Islam (İslam'ın Siyasal Söylemi, 1988), Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (Orta Doğu'da Irk ve Kölelik: Tarihsel Bir İnceleme, 1990), Islam and the West (İslam ve Batı, 1993), Islam in History (Tarihte İslam, 1993), The Shaping of the Modern Middle East (Modern Orta Doğu'nun Oluşumu, 1994), Cultures in Conflict (Çatışan Kültürler, 1994), The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (Orta Doğu: Son 2000 Yılın Kısa Bir Tarihçesi, 1995), The Future of the Middle East (Orta Doğu'nun Geleceği, 1997), The Multiple Identities of the Middle East (Orta Doğu'nun Çoklu Kimliği, 1998), A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (Bir Orta Doğu Mozaiği: Hayat, Mektup ve Tarih Vesikaları, 2000).

Lewis "Ermeni soykırımı" iddiaları için, 1993 senesinde Le Monde gazetesine verdiği röportajda aynı vatan için iki halk arasında süren kavganın soykırım ile bittiğinin kuşkulu olduğunu söylemişti. Lewis, Ermenileri yok etmek için bir plan olmadığını, Osmanlı belgelerinin Ermenileri kovmak / zorunlu yer değiştirmek (expulsion) niyetini ispatladığını ancak kökten yok etmek (extermination) niyetini ispatlamadığını söyledi. 1 Ocak 1994'te, Osmanlı hükümetinin Ermenileri yok etme niyeti olduğuna dair güvenilir kaynaktan hiçbir delil yok, dedi.


BERNARD LEWIS'İN TÜRKKİYE'DE YAYINLANMIŞ ESERLERİ 

Modern Türkiye’nin Doğuşu
Demokrasinin Türkiye Serüveni
İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti
İslam’ın Siyasal Söylemi
Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi
İslam Dünyasında Yahudiler
Babil’den Dragomanlara
Müslümanların Avrupa’yı Keşfi
Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
Tarihte Araplar
Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah
Tarih Notları
İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset
İslam ve Batı
Semitizm ve Anti-Semitizm
Haşhaşiler İslam'da Radikal Bir Tarikat


Derleme: Gercekedebiyat.com