Akademik

İslam Öncesi Türk Kadınları / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kurt

27 Mayıs 2015 01:00

Kadınlar, toplumsal hayatın bütün alanlarında, görünmekle kalmamış, erkeklerle birlikte sefere çıkıp savaşa katılanları bile olmuştur. Bununla birlikt..

incele.

Türk Edebiyatında Cereyanlar / Prof. Dr. Ahmed Hamdi Tanpınar

25 Mayıs 2015 12:00

Modern Türk Edebiyatı Bir Medeniyet Kriziyle Başlar

incele.

Rus Çevirmen Apollinaria Avrutina ile Konuşma / Ahmet Yıldız

16 Mayıs 2015 01:00

incele.

Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

11 Mayıs 2015 12:00

incele.

Türk Dünyasının Güncel Konusu: Ortak Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman

03 Mayıs 2015 12:00

Bizce, düşünülen ve arzu edilen ortak anlaşma dili için en uygun terim iletişim dili terimidir. Bizce, bu terim dar ve geniş anlamlarıyla iki ayrı düş..

incele.

DTCF 5. Türkoloji Günü... Prof. Cevat Heyet anılıyor..

03 Mayıs 2015 12:00

incele.

Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov

29 Nisan 2015 12:00

Gerçekte o, eski Bulgar Çarlığı'nın yeniden kurulmasını düşlüyordu ve Türklerle muhtemel bir akrabalık üzerine bir ipucu bile sözkonusu değildi. Bu se..

incele.

Japon Şiiri / Doç. Dr. Ali Volkan Erdemir

23 Nisan 2014 11:32

Japon şiirinin kaynağı insanın yüreğidir. (…) Çiçekler arasında şakıyan bülbülü, göldeki kurbağanın bağırışını duyup da şiir yazmayan biri olabilir mi..

incele.

 1 2 3  Son »